Vaši tútori pre zmenu podnebia

Chyby v Klimatickej chybe (rozšírená verzia)

Podľa filmu Klimatická chyba vraj štúdia NASA spochybňuje vplyv spaľovania fosílnych palív na globálne otepľovanie. Priamo riaditeľ Goddardovho inštitútu mi vyvrátil toto tvrdenie.

Štúdia NASA bola vo veľkom prekrútená britským novinármi,“ tvrdí riaditeľ Goddardovho inšitútu pre výskum vesmíru. Tento inštitút vypracováva aj vedecké štúdie o zmene podnebia.

Štúdiu NASA zneužil aj Štefan Valo vo svojom filme Klimatická chyba, kde tvrdí: „Vžitá predstava, že za otepľovaním Zeme a za zmenou klímy sú len emisie oxidu uhličitého, je mylná. Potvrdzuje to aj posledná štúdia NASA, ktorú v decembri 2015 zverejnil Goddardov inštitút.

Na začiatku filmu Valo ďalej uvádza argumenty, ktoré by mali podopierať tvrdenie, že otepľovanie nespôsobuje spaľovanie fosílnych palív ale niečo iné – utlačovanie pôdy v lesoch a na poliach a odvodňovanie krajiny kanálmi. Zvýšený odtok vody z krajiny vraj spôsobuje vysušovanie a tým pádom aj otepľovanie.

Film Klimatická chyba vytiahla na besede na škole v Pezinku jedna študentka. O besedách pozrite viacej tu: www.350.sk.

Film si môžete pozrieť napríklad tu: Klimatická chyba

Štúdiu NASA ako prví prekrútili britskí novinári

Nevedel som nájsť štúdiu NASA, na ktorú sa film Klimatická chyba odvoláva. Napísal som preto priamo Gavinovi Schmidtovi, ktorý je riaditeľom Goddardovho inštitútu pre výskum vesmíru v NASA. Jeho stručnú odpoveď prikladám ďalej.

Schmidt mi napísal tiež, že štúdia bola úplne prekrútená novinármi v Británii. Priložil aj link na článok, ktorý vysvetľuje, akých chýb sa títo novinári dopustili.

Ďalej mi Schmidt poslal link na článok, kde  sú uverejnené oficiálne postoje NASA ku zmene otepľovania. Samozrejme, ako snáď každá seriózna vedecká inštitúcia, ani NASA nespochybňuje, že globálne otepľovanie spôsobil človek vypúšťaním skleníkových plynov.

Už v decembri 2015 sa na konzervatívnej webovej stránke Louder with Crowder objavila dezinformácia o údajnom tvrdení NASA, že spaľovanie fosílnych palív v skutočnosti ochladzuje zemské podnebie: Posledná téma rozhovoru odsúdená k smrti? Fosílne palivá spôsobujú globálne otepľovanie. Pretože nespôsobujú. NASA tvrdí, že v skutočnosti spôsobujú dočasné globálne ochladzovanie. Počujete, čo hovorím. Umierajúce sny. (podľa článku Did a NASA Study Conclude That Burning Fossil Fuels Cools the Planet?)

Dezinformácie opäť vytiahli na tejto stránke o dva roky neskôr 27. januára 2017. Odtiaľto potom vyrazila do sveta a dostala sa asi až na východné Slovensko .

Informácie, ktoré táto stránka Louder with Crowder tak domýšľavo citovala na podporu tohto tvrdenia, neboli samotnou štúdiou NASA, ale príbehom uverejneným v britskom bulvárnom Expresse jeho vedeckým a paranormálnym korešpondentom Jonom Austinom, ktorého najnovšie práce zahŕňajú náročné vedecké výskumy, ako napríklad „Mesiac je dutá Hviezda smrti ako Základňa votrelcov, hovorí šokujúca Google Image Theory“, „Bolo Vznášajúce sa mesto, ktoré sa objavilo v Číne, letmý pohľad do inej dimenzie?“ a „Vyčerpávajú votrelci našu slnečnú energiu? Vynárajú sa obrazy monštruózneho UFO krúžiaceho okolo Slnka.“

Vo vydaní Expressu, tiež z 21. decembra 2015, Austin napísal:

„Hlavné teórie o tom, čo spôsobuje zvyšovanie teploty, boli spochybnené po tom, čo NASA zistila, že Zem sa ochladila v oblastiach s vysokou industrializáciou, kde sa zmenšil počet stromov a dochádza k väčšiemu spaľovaniu fosílnych palív.

Ekológovia už dlho tvrdia, že spaľovanie fosílnych palív v elektrárňach a na iné použitie je zodpovedné za globálne otepľovanie a predpovedané zvyšovanie teploty v dôsledku vysokej úrovne vytváraného oxidu uhličitého – čo spôsobuje globálny skleníkový efekt.

Zistenia síce nespochybnili účinky oxidu uhličitého na globálne otepľovanie, ale zistili, že aerosóly, ktoré sa tiež uvoľňujú spaľovaním fosílnych palív, skutočne aspoň dočasne ochladzujú miestne prostredie.“

Išlo o úplne nečestné a nepresné zobrazenie ako účelu spomínanej štúdie tak aj podstaty jej výsledkov. Cieľom štúdie, ktorú ani jeden z vyššie uvedených autorov nečítal, bolo zlepšiť presnosť kľúčovej metriky odvodenej z klimatických modelov.

O čo ide v štúdii NASA

Schmidt, jeden z autorov štúdie, píše, že vo filme ide o túto štúdiu NASA. Bola uverejnená 14. decembra 2015 v časopise Nature Climate Change. Tu je tlačová správa k vydaniu štúdie.

Štúdia NASA zistila, že odhady toho, koľko globálneho otepľovania možno očakávať v dlhodobom horizonte z uvoľňovania CO2, použité v súčasných klimatických modeloch, sú v skutočnosti príliš nízke, pretože sú maskované silnejším než predpokladaným krátkodobým tlmiacim účinkom aerosólov a odlesňovania. Aerosóly z fosílnych palív sú tuhé častice, ktoré blokujú prichádzajúce slnečné svetlo. Odlesňovanie spôsobuje ochladenie tým, že sa viac energie odrazí späť do vesmíru.

Autori v skutočnosti tvrdia, že budúce teploty by mohli byť v dôsledku toho, čo sa dozvedeli zo štúdie, oveľa teplejšie, než sa predpokladalo. Gavin Schmitt, jeden z autorov tejto štúdie, v tlačovej správe NASA uviedol:

Ak sústavne podceňujete to, aká by bola zmena spôsobená skleníkovými plynmi, potom systematicky podceňujete, čo sa bude diať v budúcnosti, keď budú skleníkové plyny zďaleka prevládajúcim vplyvom ovplyvňujúcim podnebie.

Štúdia však nenašla dôkazy, že fosílne palivá ochladzujú planétu. Neochladzujú. Planéta je čoraz teplejšia a deje sa to vo všeobecnosti v súlade s rastúcimi emisiami z fosílnych palív.

Okrem toho táto štúdia (v rozpore s tvrdeniami internetových správ) neobjavila účinky aerosólov ani neobjavila účinky odlesňovania na klimatický systém. Zo všeobecného hľadiska je tlmiaci účinok aerosólov a odlesňovania na zemské podnebie známy už desaťročia.

V štúdii NASA z roku 2015 nebolo úlohou testovať tieto všeobecne známe vedomosti o klimatických účinkoch aerosólov, odlesňovania a pod. Vedci použili nové údaje o minulosti na zlepšenie schopnosti tvorcov modelov podnebia vytvárať presné odhady citlivosti podnebia v krátkodobom aj dlhodobom časovom horizonte.

Vedci sa v skutočnosti nezaoberajú otázkami, ktoré naznačujú príbehy na internete, ktoré uverejnil Louder with Crowder: potenciál otepľovania podnebia spaľovaním fosílnych palív je známy už vyše storočie.

Uvedené výsledky vedci získali spresnením dve dôležité čísla potrebné pre odhad budúcich následkov stúpajúceho množstva skleníkových plynov. Ide o určenie klimatickej citlivosti, ktorá v podstate vyčísľuje, ako sa naša planéta oteplí ako dôsledok zdvojnásobenia CO2. Vedci rozoznávajú dve hodnoty klimatickej citlivosti: Prechodná reakcia podnebia – TCR: oteplenie za 70 rokov stúpajúcej koncentrácie CO2 o 1% ročne a rovnovážna citlivosť na klímu – ECS: rovnovážna zmena teploty po zdvojnásobení koncentrácií CO2. Keďže klimatický systém je zložitý a ovplyvňovaný ako krátkodobými tak aj dlhodobými procesmi, citlivosť býva definovaná v týchto dvoch časových horizontoch.

Klimatickú citlivosť sa vedci snažia zistiť pomocou modelov podnebia, ktoré sa vypočítavajú na super výkonných počítačoch. Uvedená štúdia sa pokúsila spresniť odhady týchto dvoch čísel tak, že rozdelila viaceré činitele ovplyvňujúce podnebie, ako sú aerosóly zo znečistenia, ozón, slnečné zmeny, sopečná činnosť, zmeny vo využívaní pôdy, atď. a vypočítavala modely len s jednotlivými činiteľmi alebo spoločne. Takýto typ presného testovania modelu bolo umožnené len nedávno, keďže doteraz neboli dostatočne presné a rozsiahle historické údaje o týchto činiteľoch.

Spresnenie vplyvu činiteľov ako sú aerosóly alebo odlesňovanie bolo možné len v posledných 10 rokoch pre vypracovaním štúdie, kedy boli zistené presnejšie historické údaje týchto činiteľoch a ich vplyve na teplotu ovzdušia. Tieto činitele sú zvláštne tým, že na rozdiel od oxidu uhličitého sa nerozptyľujú oo celej Zemi, ale pôsobia hlavne miestne v oblastiach a na kponitnentoch, kde vznikli.

Čo tvrdí Valo vo filme Klimatická chyba

Na internete má film Klimatická chyba nasledovné uvedenie:

Nedávna štúdia NASA potvrdila, že za globálnym otepľovaním nestoja len skleníkové plyny, ale jeho príčinu treba hľadať inde – najmä v ľudskej činnosti, ktorou je pevnina pozmeňovaná. Napriek tomuto poznatku sú pevniny dlhodobo prehliadaným faktorom, ktorý zasahuje do celkového otepľovania planéty a negatívneho vývoja klimatickej zmeny. NASA všeobecne poukazuje na odlesňovanie či nové spôsoby obrábania pôdy. My na základe svojich pozorovaní a meraní ukazujeme konkrétne príčiny klimatickej zmeny, ale aj nápravné opatrenia. Obe sa nachádzajú pod našimi nohami, na zemi.

Tu je presný prepis tvrdení zo začiatku filmu Klimatická chyba. V ďalšej časti Vaľo prakticky za pomoci bagrov a polievania dokazuje, že zhutnená pôda v lese prijíma menej vody.

Tu je kompletný text z úvodnej časti filmu, kde Vaľo spochybňuje vypúšťanie skleníkových plynov ako príčinu globálneho otepľovania:

Vžitá predstava, že za otepľovaním Zeme a za zmenou klímy sú len emisie oxidu uhličitého, je mylná. Potvrdzuje to aj posledná štúdia NASA, ktorú v decembri 2015 zverejnil Goddardov inštitút. Oxid uhličitý je rovnomerne prítomný nad celým zemským povrchom bez ohľadu na to, kde bol vypustený a teda spôsobuje rovnakú teplotnú odozvu všade. 

Inštitút vypočítal vplyv viacerých klimatických faktorov na zmenu teploty. Na jednotlivé počítačové simulácie boli použité údaje z rokov 1850 až 2005. Svojimi slovami to potvrdzuje aj klimatológ Gavin Schmidt, riaditeľ Goddardovho inštitútu: „Väčšina vedeckých štúdií nezohľadňuje regionálny aspekt vplyvu klimatických faktorov na globálnu zmenu klímy. Údaje o množstve aerosólov v jednotlivých častiach planéty dlhodobo neexistovali. Tieto údaje máme k dispozícii necelých 10 rokov.“

Klimatologička Kate Marvelová uvádza, že aerosóly, ktoré vznikajú najmä nad severnou pologuľou spaľovaním fosílnych palív, atmosféru ochladzujú, keďže odrážajú slnečné lúče späť do vesmíru. K týmto ochladeniam dochádza len lokálne. Vedkyňa jedným dychom dodáva, že práve na severnej pologuli je viac pevniny , ktorá oveľa citlivejšie reaguje na atmosférické zmeny.

Z toho jasne vyplýva, že ak na severnej pologuli dochádza k extrémnym teplotným javom, ich príčinu treba hľadať inde, najmä v ľudskej činnosti, ktorou je pevnina pozmeňovaná, napríklad odlesňovaním, či novými spôsobmi obrábania pôdy.

Aj táto štúdia NASA potvrdzuje, že pevniny sú dlhodobo prehliadaným faktorom, ktorý zasahuje do celkového otepľovania planéty a negatívneho vývoja klimatickej zmeny.

Čo tvrdí NASA o zmene podnebia

Prečítajte si, aký je oficiálny postoj NASA k zmene podnebia. NASA v žiadnom prípade nespochybňuje prebiehajúce globálne otepľovanie a zodpovednosť ľudí zaň.

Originálny text NASA je tu: https://climate.nasa.gov/causes

Kompletný preklad si prečítajte tu:

Tu je stručnejší výber toho podstatného:

Vedci pripisujú trend globálneho otepľovania, ktorý pozorujeme od polovice 20.  storočia, ľudskému zvyšovaniu skleníkového efektu – otepľovaniu, ku ktorému dochádza, keď atmosféra uväzní teplo vyžarujúce zo Zeme smerom do vesmíru.

Medzi plyny, ktoré prispievajú k zmene podnebia, zahŕňame: vodnú paru, oxid uhličitý (CO2), metán, oxid dusný a chlórfluórované uhľovodíky (CFC). Vodná para má dvojaký účinok: prispieva k zohrievajúcemu skleníkovému efektu ale zároveň tiež sa zvyšuje tvorba mrakov a zrážok, ktoré ochladzujú.

Ľudstvo zvýšilo koncentráciu CO2 o viac ako tretinu od začiatku priemyselnej revolúcie. Toto je najdôležitejší dlho žijúci činiteľ zmeny podnebia.

Ľudská činnosť na Zemi mení prirodzený skleník. Počas minulého storočia spaľovanie fosílnych palív, ako je uhlie a ropa, zvýšilo koncentráciu atmosférického oxidu uhličitého.

Dôsledky meniaceho sa prirodzeného atmosférického skleníka je ťažké predvídať, ale niektoré účinky vyzerajú pravdepodobne:  Zem bude teplejšia.Teplejšie podmienky pravdepodobne povedú celkovo k väčšiemu vyparovaniu a väčším zrážkam, ale jednotlivé oblasti sa bude odlišovať, niektoré budú vlhkejšie a iné suchšie. Silnejší skleníkový efekt bude zohrievať oceány a čiastočne roztaví ľadovce a ďalší ľad, čím sa zvýši morská hladina. Voda v oceánoch sa bude rozťahovať, ak sa zohreje, čím prispeje k ďalšiemu vzostupu morskej hladiny. Súčasne môžu niektoré plodiny a iné rastliny reagovať priaznivo na zvýšenie atmosférického CO2, budú bujnejšie rásť a využívať vodu účinnejšie. Zároveň  môžu vyššie teploty a posúvanie podnebných pásiem meniť oblasti, kde plodiny rastú najlepšie a ovplyvniť zloženie prírodných rastlinných spoločenstiev .

Priemyselné činnosti, na ktorých naša moderná civilizácia závisí, zvýšili v priebehu posledných 150 rokov úroveň oxidu uhličitého v atmosfére z 280 dielov na milión až na 400 dielov na milión. Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) preto vo svojej 5. hodnotiacej správe vyvodil, že existuje viac než 95 percentná pravdepodobnosť, že ľuďmi vytvárané skleníkové plyny, ako oxid uhličitý, metán a oxid dusný, spôsobili väčšinu z pozorovaného zvýšenia teploty Zeme za posledných 50 rokov.

Moja poznámka: Text na stránke je už trochu starší. IPCC už vydalo aj šiestu hodnotiacu správu. Pokiaľ viem, od správy k správe sú informácie o zmene podnebia horšia a závažnejšie.

Odpoveď od Gavina Schmidta

Hi, I think the paper they are referring to was this one: https://pubs.giss.nasa.gov/abs/ma06110m.html

which had a press release here: https://www.giss.nasa.gov/research/news/20151218/

and which was totally misinterpreted by a journalist in the UK.

Snopes has a good explanation of where he went wrong: https://www.snopes.com/fact-check/nasa-fossil-fuels-cool/

If you want to share what NASA really thinks, please direct people to: https://climate.nasa.gov/causes

or the following data visualization which uses NASA data: https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

Regards,

Gavin

— 

Gavin A. Schmidt

NASA Goddard Institute for Space Studies

2880 Broadway, New York NY 10025

Tel: 212 678 5627

Email: gavin.a.schmidt[zavináč]nasa.gov

URL: http://www.giss.nasa.gov/staff/gschmidt

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *