Vaši tútori pre zmenu podnebia

Krátke videá

Získajte informácie o globálnom otepľovaní z našich videí

Základné informácie o zmene podnebia

S pomocou krátkych videí a s využitím jedinečného klimatického simulátora En-ROADS Vám chceme ukázať, aký vplyv na vývoj klímy majú rôzne riešenia, ktoré majú ľudia k dispozícii.

Ak chcete do simulácie aj aktívne vstúpiť, môžete sa zúčastniť na online workshope so simulátorom. Dátum a čas najbližšieho workshopu spolu s prihlasovacími údajmi nájdete na Kalendár online seminárov.

Sledujte nás na samostatnom kanály

Klimatická dilema zemného plynu

Čo by s terajším nepriaznivým vývojom teploty urobilo zníženie alebo úplné zastavenie používania zemného plynu v energetike a v priemysle? A ktoré opatrenia dokážu udržať spotrebu plynu na uzde?

Čo urobia aktuálne klimatické záväzky krajín s rastúcou teplotou našej planéty?

Overte, čo urobia aktuálne klimatické záväzky krajín s nárastom priemernej globálnej teploty.

Výroba energie z uhlia a jej dopad na vývoj klímy

Zistite, čo by s terajším nepriaznivým vývojom teploty urobilo zníženie alebo úplné zastavenie používania uhlia v energetike a v priemysle.

Ekonomický rast a demografický vývoj z pohľadu dopadov na klímu

Je možné klimatickú krízu zvrátiť tak, že si utiahneme opasky, alebo presvedčíme rozvojové krajiny, aby znížili nárast svojho obyvateľstva?