O klimatickej kríze

Klimatický pracovný seminár s En-ROADS simulátorom

Simulovanie globálnych riešení

Klimatický pracovný seminár pomáha budovať podporu pre stratégie na riešenie zmeny podnebia prostredníctvom interaktívneho testovania novátorským simulačným modelom En-ROADS. Výsledná skúsenosť prináša nádej, otvára oči, je založená na vede, orientuje sa na akciu.

Seminár bol usporiadaný pre Kongres USA, Stattnet v Nórsku, komunitné skupiny v Atlante, Energy Transition Forum v Londýne, banku HSBC, americkú Climate Action Network, kanceláriu generálny tajomník OSN, a mnoho ďalších. Účastníci konferenciu GreenBiz 2020 ho ohodnotili ako najlepšie podujatie.

Môže byť usporiadaný s osobnou účasťou alebo on-line. Materiály, školenia a simulácie sú zadarmo vďaka štedrej filantropickej podpore.

AKO TO FUNGUJE (v skratke)

Klimatický pracovný seminár môže byť usporiadaný s osobnou účasťou alebo on-line. Na seminári účastníci navrhujú klimatické riešenia, ako je energetická účinnosť, spoplatnenie uhlíka, dane z fosílnych palív, zníženie odlesňovania a odstránenie oxidu uhličitého. Facilitátor potom testuje tieto prístupy samostatne alebo ako balík v Simulátore klimatických riešení En-ROADS, takže účastníci môžu vidieť ich vplyv na globálnu teplotu a ďalšie dôsledky.

Seminár môže byť veľmi krátky alebo môže trvať pol dňa, a môže sa ho zúčastniť ľubovoľný počet ľudí. Avšak zdá sa, že seminár funguje najlepšie pre skupinu 10-30 ľudí, a ak trvá 60-90 minút.