Vaši tútori pre zmenu podnebia

Myšlienkové mapy

Máme pripravené informácie vo veľmi zrozumiteľnej podobe myšlienkových máp. Sú to informácie o simulátory En-ROADS a o zmene podnebia. Na tomto mieste môžte teda nájsť množstvo užitočných informácií.

Ukážka jednej myšlienkovej mapy

Myšlienkové mapy na serveri

Najlepšie je pozerať si myšlienkové mapy priamo na serveri. Tam nájdete najsúčasnejšiu verziu. Okrem toho po dohode by ste mohli aj mapy meniť a ďalej rozširovať.

K serveru sa pripojte týmto postupom:

  1. Vytvorte si účet na serveri Cmap Cloud (ihmc.us)
  2. Pošlite meno alebo emailovú adresu tohto účtu mne na adresu cmap@350.sk.
  3. Ja vás pridám medzi používateľov tohto servera a nastavím vám prístupové práva: na čítanie alebo editovanie. Potom už by ste mali vidieť tieto myšlienkové mapy vo svojom serveri a môžte ich využívať.
  4. V prípade záujmu si pozrite pomocné videa: Cmap | Cmap Software (ihmc.us)
  5. Nainštalujte si Cmap aplikáciu na svoj počítač (Windows, Linux, Osx): CmapTools | Cmap (ihmc.us), alebo na iPad: CmapTools for iPad | Cmap (ihmc.us). Pracujte s mapami na svojom počítači:

Myšlienkové mapy v pdf

Tu sú exporty myšlienkových máp v pdf z 16.2.2024: