Vaši tútori pre zmenu podnebia

Diskusie a prednášky

Zavolajte nás a zúčastnite sa na prednáške alebo sa učte slobodne diskusiou

Pozvite nás, aby sme pre vás urobili prednášku o zmene podnebia.

Pozvite nás, aby sme pre vás zorganizovali diskusiu o zmene podnebia.

V prednáške vám v krátkosti prinesieme všetky základné informácie o zmene podnebia.

Výborný doplnok pre prírodné predmety alebo náuku o spoločnosti.

V diskusii môžete hovoriť a robiť to, čo je pre vás najdôležitejšie. Môžete objavovať túto tému svojim vlastným tempom a spôsobom, ktorý vám vyhovuje. V diskusii môžeme preskúmať celú širokú tému životného prostredia a ďalších súvisiacich oblastí.