Vaši tútori pre zmenu podnebia

Klimatický simulátor EN-ROADS

Využite simulátor EN-ROADS a zistite, aký výsledok prinesú opatrenia na zastavenie otepľovania

Simulátor EN-ROADS v akcii:

1.

Otváram si simulátor EN-ROADS online.

2.

Na začiatok staviam na opatrenie, ktoré zavádza výrazné spoplatnenie uhlíka. Posúvam Carbon Price veľmi vysoko.

3.

Zisťujem, že oteplenie v roku 2100 sa zníži z 3,6°C na +2,6°C. Zdá sa mi to stále priveľké oteplenie. Kontrolujem v knižke Šesť stupňov – Posledné varovanie a zisťujem, že toto oteplenie môže spôsobiť zánik Amazonského pralesa.

4.

Rozmýšľam tiež nad tým, že následne zvýšená cena energie bude neúnosná pre chudobné štáty. Na grafe pre Cenu energie kontrolujem rast cien.

5.

Na grafe výnosov a nákladov pozerám, koľko peňazí získame. Tieto peniaze by sa mohli použiť na kompenzáciu pre chudobných. Môžu sa tiež použiť na podporu bezuhlíkových technológií.

6.

Pozerám, čo stále prispieva k otepleniu. Na grafe pre emisie uhlíka podľa plynov vidím, že veľký podiel na emisiách má stále metán.

7.

Skúšam zaviesť radikálne zníženie emisií metánu. V popise k opatreniu sa dozvedám, že veľa metánu pochádza z poľnohospodárstva, a že možným opatrením môže byť zmena obhospodarovania pôdy.

8.

Zisťujem, že oteplenie sa znižuje na 2,3°C. Chcem však dosiahnuť 1,5°C, pretože by som rád zachránil ľad v Severnom ľadovom oceáne a s ním aj ľadových medveďov.

9.

Skúšam ďalšie opatrenia, ale zisťujem, že  ďalšie zníženie oteplenia ide podstatne ťažšie.

Skúšam …

EN-ROADS je transparentný, voľne dostupný model simulácie politík, ktorý dáva každému možnosť navrhnúť vlastné scenáre, ktoré obmedzia budúce globálne otepľovanie. Môžete vyskúšať svoje vlastné experimenty a predpoklady a získať okamžitú spätnú väzbu o pravdepodobných dopadoch.

EN-ROADS je vyvinutý spoločnosťami Climate Interactive, Ventana Systems a MIT Sloan bola starostlivo postavená na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch a bola kalibrovaná voči širokej škále existujúcich integrovaných hodnotiacich, klimatických a energetických modelov.

EN-ROADS zbehne na obyčajnom notebooku za zlomok sekundy, je k dispozícii online a ponúka intuitívne rozhranie.

 • Schopnosť meniť myslenie

  Výskumy ukazujú, že ak predložíme ľuďom fakty, nemá to vplyv na ich myslenie a konanie. Zážitok, pri ktorom máme možnosť vyskúšať a overiť si naše teórie o zmene podnebia, prináša trvalé zmeny porozumenia a postojov.

 • Podporuje celistvý pohľad

  Je možné skúmať aj iné dopady ako klimatické ako napríklad finančné, dopady na znečistenie ovzdušia, okysľovanie oceánov a pod. Podporuje tak uvažovanie nad tým, ako vyvážiť niektoré negatívne dopady opatrení.

 • Priateľský pre používateľov

  Jednoduché ovládanie. Základné nastavenia opatrení sú jednoduché. Rýchly výber základných grafov.

 • Jednoduchý aj komplexný

  Umožňuje viacero úrovní podrobností pre nastavenie opatrení. Okrem základného aj podrobné kvantitatívne a časové nastavenia. Rovnako sú okrem základných prístupné aj mnohé špecializované grafy dopadov. Je možné dokonca skúsiť zmeniť kvantitatívne predpoklady modelu.

 • Vedecký

  Simulátor je vyzbrojený najnovšími poznatkami vedy o podnebí. Vybudovaný v Climate Interactive v spolupráci s MIT Sloan Je overovaný voči Integrovaným hodnotiacim modelom: AIM/CGE, GCAM4, Witch-Globiom. Posledná aktualizácia modelu bola v roku 2020, kedy sa znížila predpokladané oteplenie o 0,6°C vďaka rozvoju bezuhlíkových technológií.

 • Voľne prístupný

  Simulátor je voľne prístupný na en-roads.climateinteractive.org.

 • Transparentný a dynamický

  Všetky predpoklady a rovnice sú zverejnené. Predpoklady je možné meniť a tak testovať ďalšie možnosti.

„Ak chcete ľudí naučiť, aby rozmýšľali po novom, nezaťažujte sa tým, že ich budete učiť.

Namiesto toho im dajte nástroj, ktorého používanie povedie k novým spôsobom premýšľania.“

Fuller

Buckminster Fuller

architekt, vizionár, 1895-1983

kongres USA

banka HSBC

Hewlettova nadácia

miestne komunitné skupiny

kancelária generálneho
tajomníka OSN

univerzitní profesori
po celom svete

popredný pedagóg
prírodných vied
Bill Nye

“Tento simulátor od MIT / Climate Interactive je úžasný, fantastický nástroj – úplne ohromný. Čo sa mi páči: je to úprimné, ukazuje zaujímavú súhru medzi politikami a je to krutá výzva k tomu, akí agresívni musíme byť.”

Jay Inslee, guvernér štátu Washington and bývalý kandidát na prezidenta

En-ROADS je užitočný spôsob, ako ovplyvniť vládu, obchod a verejnú mienku, aby si mysleli: Áno, je možné udržať koncentrácie skleníkových plynov pod 450 ppm a zvýšenie teploty pod dva stupne.”

Alfredo Sirkis, brazílsky kongresman

Program En-ROADS nás učí, že aj keď je stále možné vyhnúť sa nebezpečným zmenám podnebia, na dosiahnutie tohto cieľa skutočne neexistujú žiadne jednotlivé riešenia a sme schopní to zvládnuť.”

Eileen Claussen, President, Center for Climate and Energy Solutions (C2ES)

Vyberte si aktivity, ktoré využívajú simulátor EN-ROADS

En-ROADS najlepšie využijete ako súčasť našich facilitovaných skupinových vzdelávacích zážitkov: Klimatický pracovný seminár a Hry na klimatický samit. Oba zážitky je možné ponúknuť osobne alebo prostredníctvom online platforiem.