O klimatickej kríze

Hra Simulovaný klimatický samit s EN-ROADS simulátorom

Skupinová rolová hra s En-ROADS simulátorom

Simulovaný klimatický samit je vysoko komunikačná rolová hra. Oboznámi účastníkov s kľúčovými technológiami a politickými rozhodnutiami potrebnými na riešenie globálneho otepľovania. Pomocou simulačného modelu En-ROADS účastníci zistia dopad dohodnutých opatrení. Hra prebieha ako simulovaný mimoriadny klimatický samit organizovaný OSN. Úlohou samitu je vytvoriť konkrétny plán, ktorý obmedzí oteplenie podľa cieľov Parížskej dohody. Táto hra predstavuje zábavný spôsob, ako môžu veľké skupiny preskúmať riešenia zmeny podnebia a pochopiť, čo si naozaj vyžaduje táto globálna výzva.

  • Hra Simulovaný klimatický samit je určená pre skupiny.
  • Môže sa hrať aj online.
  • Facilitátor pôsobí ako generálny tajomník OSN, ktorý zvolal samit.
  • Účastníci sú rozdelení do tímov, ktoré zastupujú rôzne rozhodujúce svetové skupiny priemyslu, vlády a občianskej spoločnosti, ktoré môžu ovplyvniť klimatické riešenia: Nové technológie, Konvenčná energia, Priemysel a obchod, Svetové vlády a Environmentálni aktivisti.
  • Hra prebieha v kolách. Po tom, ako tímy prediskutujú svoje herné stratégie, facilitátor vyzve každý tím, aby navrhol riešenie klímy, ktoré má byť zavedené.
  • Tieto akcie sú analyzované v reálnom čase na simulátory En-ROADS, aby účastníci zistili vplyv opatrení na podnebie.
  • Hra sa hrá dovtedy, kým hráči nedosiahnu scenár s teplotou do 2 °C alebo kým nevyprší čas.
  • Hra je ideálna pre skupiny 20-50 ľudí. Je navrhnutá tak, aby ju mohol hrať široký rozsah hráčov, od študentov stredných škôl a členov komunity po profesionálov z priemyslu a politikov. Najmenší počet hráčov je 6.
  • Hra zvyčajne trvá 2-4 hodiny.

Nedávna publikácia od Dr. Rooney-Varga z UMass Lowell ukazuje, že účasť v Simulovanom klimatickom samite zlepšuje vedomosti účastníkov o opatreniach potrebných na riešenie zmeny podnebia, zvyšuje osobné aj emocionálne zanietenie v problematike zmeny podnebia a účastníci získavajú pocit pripravenosti na riešenie globálneho otepľovania.

Nevyhovuje vám hra? Ponúkame niekoľko ďalších pútavých skupinových zážitkov – ako napríklad pracovný seminár s En-ROADS môžete využiť na dosiahnutie podobných výsledkov bez rolovej hry. Alebo využite asistované zadanie En-ROADS, zdroj ideálny pre pedagógov a klimatických lídrov, ktorý využíva sprievodné video a pracovný hárok na oboznámenie so simulátorom En-ROADS a kľúčovými klimatické riešeniami.