Vaši tútori pre zmenu podnebia

Asistované zadanie s EN-ROADS simulátorom

Hĺbavé cvičenie pre študentov a klimatických lídrov

Vytvorte pomocou simulátora En-ROADS svoj vlastný scenár, ktorý úspešne rieši zmenu podnebia .

Pri riešení zvážte aj dôsledky na hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť.

Zadanie je často pokračovaním po pracovnom seminári alebo hre na klimatický samit.

Ponúkame dve verzie zadania:

Krátka verzia: Odporúča sa ako kratšia úloha pre mladších študentov, alebo ak má byť dokončená ako cvičenie v triede.

Dlhá verzia: Odporúča sa pre pokročilejších študentov ako dlhší projekt na doma alebo ako tímový projekt.

Radi vám pomôžeme pri príprave a uskutočnení asistovaného zadania

CIELE VZDELÁVANIA:

 1. Získať vedomosti o klimatickom systéme a riešeniach.
 2. Vypracovať osobnú víziu na riešenie zmeny podnebia, ktorá je odborne podložená.
 3. Tvorivo premýšľať o tom, ako riešiť zmenu podnebia a zároveň vyvážiť hospodárske, kapitálové a iné spoločenské súvislosti.

KROKY PEDAGÓGA

Postupujte podľa týchto odporúčaných krokov:

Príprava pedagóga

 1. (Ak ešte nepoznáte En-ROADS) strávte nejaký čas oboznámením sa so simulátorom En-ROADS, aby ste sa cítili pohodlne pri vedení svojich študentov. Odporúčame vám sledovať niektoré webináre zo série Mastering En-ROADS. Niekoľko dobrých miest, kde začať:
  • Webinár #1: En-ROADS 101
  • Webináre #4 a 5: Simulator Dynamics časť 1 a 2
  • Bonus: Otestujte si náš krátky cvičný test, aby si overili, že na vyššej úrovni rozumiete dynamike systému En-ROADS.
 2. Vyberte krátke alebo dlhé zadanie. V prípade potreby upravte zadanie pre svoju triedu.
 3. Pripravte si učebný plán a určite si hodnotiace kritéria.

Príprava študentov

Určite, aké poznatky potrebujete poskytnúť študentom pred tým, ako sa budú cítiť pripravení vypracovať zadanie s En-ROADS.

Poskytnite prehľad simulátora En-ROADS:

 1. Ukážte simulátor En-ROADS, alebo nechajte svojich študentov, aby si pozreli 20-minútové úvodné video.

Prejdite si ukážkové akcie v simulátore a ukážte, ako sa pozrieť na rôzne grafy. Môžete použiť inštruktážne body „Test Actions in En-ROADS“, ktoré sa nachádzajú v príručke En-ROADS Workshop Facilitator’s Guide (strany 10 – 12).

 1. Ak majú študenti prístup k počítačom, dajte im odkaz na simulátor En-ROADS a požiadajte ich, aby začali experimentovať.
 2. Študentov alebo účastníkov môžete odkázať na stránku Welcome to the En-ROADS Guided Assignment, ktorá obsahuje všetky zdroje potrebné na vypracovanie asistovaného zadania.
 3. Popíšte ciele zadania.

Voliteľné a odporúčané, ak máte čas:

 1. Zahrajte si so svojimi študentami hru Simulovaný klimatický samit alebo usporiadajte pracovný seminár s En-ROADS pred tým, ako sa pustite do asistovaného zadania. Jedná sa o dve možnosti zábavných, interaktívnych aktivít, ktoré môžete pre svojich študentov usporiadať v triede. Hra na hranie rolí je obzvlášť užitočná pre študentov, aby lepšie pochopili mnohé záujmy zainteresovaných strán, o ktorých sa musí rokovať pri vytváraní globálneho plánu, ktorý sa zaoberá zmenou podnebia.
 2. Preberte so študentami súvisiace témy, ako je veda o klíme, udržateľnosť, energetické hospodárstvo alebo medzinárodná politika. Učitelia využívajú toto zadanie pri vyučovaní tém v súvisiacich oblastiach vedy, ekonómie alebo vlády.

Zadajte zadanie

 1. Je typické, že pri dlhej verziu dostanú študenti aspoň jeden týždeň na vypracovanie.
 2. Zadanie môžu študenti vypracovať v skupine alebo jednotlivo.
 3. Môžete požiadať študentov, aby prezentovali svoje výsledky vo forme videa (pozrite sa na tento príklad!) .
 4. Buďte nápomocní svojim študentom, ak majú otázky týkajúce sa zadania.

Doplňte zadanie nasledovnými aktivitami

 1. Po vypracovaní zadania môžu študenti prezentovať svoje scenáre navzájom. Môžu diskutovať o svojich rôznych prístupoch a otázkach.
 2. Môžete si vybrať, že zorganizujete formálnejšiu prezentáciu alebo súťaž, v ktorej tímy prezentujú svoj návrh. Tu je video zo študentskej súťaže na Stanfordskej univerzite.