Vaši tútori pre zmenu podnebia

O nás

Spoznajte náš základný tím: Juraj Mesík, Marián Šumšala, Tibor Paulen

MUDr. Juraj Mesík

Vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Martine.

Od študentských rokov bol aktívny v ekologickom hnutí. Organizáciu Ekotrend, ktorú viedol, v roku 1985 rozpustila komunistická Štátna bezpečnosť, v tom istom období spoluzakladal tábor Stromu života na Kláštorisku v Slovenskom Raji.

V rokoch 1989 – 1990 bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR. V rokoch 1990 až 1991 bol predsedom Strany zelených na Slovensku a podpredsedom Strany zelených (ČSFR). V rokoch 1990 – 1992 pracoval ako riaditeľ odboru na federálnom ministerstve pre životné prostredie v Prahe a poradca ministra. Od 1993 až do roku 2002 bol riaditeľom nadácie Ekopolis, do roku 2017 bol členom jej členom jej správnej rady.

V období rokov 1994 až 1995 pôsobil v správnej rade Inštitútu pre štúdie Východ – Západ (Institute for East West Studies, IEWS) v Prahe a New Yorku. V 1994 sa stal zakladajúcim členom správnej rady Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica, kde pôsobil do roku 2017. Od 1995 do 1998 člen Grémia tretieho sektora (G3S), člen riadiaceho výboru kampane SOS tretí sektor (1996), člen riadiacej skupiny kampane OK 98 (1998). Pôsobil tiež v poradnom výbore OSF v Bratislave, v správnej rade SAIA a Nadácie pre deti Slovenska. V rokoch 2000-2001 bol členom Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj, od roku 2018 je členom Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

V 1998 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, v roku 2001 za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja.

V rokoch 2003 až 2008 pracoval ako starší špecialista v Svetovej banke vo Washingtone, podieľal sa na projektoch v Keni, Moldavsku, Nigérii, Tanzánii, Thajsku a v ďalších rozvojových krajinách, neskôr pôsobil ako jej konzultant najmä na projektoch v Afrike. Počas pôsobenia v Svetovej banke viedol prácu na založení Globálneho fondu pre komunitné nadácie.

V rokoch 2010 až 2015 prednášal predmet Globálne výzvy na Univerzite Palackého v Olomouci a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

V r. 1996 bola práca MUDr. Mesíka ocenená udelením Eisenhower Exchange Fellowship vo Philadelphii, USA, v roku 1996 získal Global Security Fellowship na University of Cambridge vo Veľkej Británii, v roku 1998 Salzburg Seminar Fellowship v Rakúsku a v r. 2000 Synergos Senior Fellowship in Global Philanthropy v New Yorku.

Publikoval a publikuje početné analytické články a komentáre v denníku Sme, Pravda, mesačníkoch Občianska spoločnosť, Žurnál, Non-Profit, na portáloch ww.changenet.sk, www.jetotak.sk, www.aktuality.sk a v iných domácich aj zahraničných médiách.

Je otcom troch synov a autorom troch kníh (Obor a trpaslík: Slováci, Česi a perspektívy Afriky, 2011, Posledné Impérium – Texty o agónii Ruska, 2018, Listy Nanukovi, 2019).

Marián Šumšala

Pred 10 rokmi som preložil a vydal knihu Šesť stupňov, pretože ma rozčuľovali klamlivé správy o zmene podnebia, ktoré sa šírili vo všetkých médiách. Kniha pravdepodobne pomohla niektorým ľuďom urobiť si jasný názor, pokiaľ až môžeme našu Zem zohrievať.

Správy o zmene podnebia sú asi tie najťaživejšie, k akým sa môžeme dnes dostať. A ak si niekto položí otázku Čo s týmto môžem urobiť?, tak sa dostane do ešte depresívnejšej situácie.

Som presvedčený, že to prvé, čo potrebujeme urobiť, je poznať aspoň základné informácie o globálnom otepľovaní. Len to, že budeme vedieť pravdu, bude mať napríklad vplyv na politikov, ktorí potom začnú ráznejšie konať. Na základe správnych informácií potom môžeme hľadať spôsoby, čo môžeme urobiť v osobnom aj spoločenskom živote.

Hľadanie pravdy a spôsobov je vynikajúcou témou na živé diskusie. Veľmi rád by som pomohol pri tom, keď si budete hľadať svoju vlastnú cestu k tomu, ako sa vysporiadať s touto naliehavou výzvou. Žijeme vo vzrušujúcej dobe – to, čo dnes urobíme, úplne podstatne ovplyvní to, ako bude vyzerať ďalší život na Zemi.

Absolvoval som kurz pre prácu s ľuďmi psychologického prístupu zameraného na klienta Carla Rogersa. Podľa tohto prístupu každý z nás vie alebo lepšie povedané má možnosť vedieť, čo je pre neho najlepšie. Niekedy len potrebujeme citlivú podporu, aby sme toto svoje ja dokázali nájsť.

Rovnaký nedirektívny prístup je možné uplatniť aj pri facilitovaní (napomáhaní) skupinového diania pri diskusiách. Účastníci môžu slobodne robiť, čo sa im zachce. Skupina je ako rieka, ktorá si nájde svoju správnu cestu. Niekedy je ale potrebná pomoc nezainteresovaného človeka.

Som presvedčený, že úplná sloboda pri diskusii o zmene podnebia je najrýchlejšia a najľahšia cesta pre každého zvlášť, ako sa vysporiadať s rozbiehajúcou sa klimatickou krízou.

V roku 2020 ma oslovil vydavateľ pán Ján Gregor, či by som nepreložil aktualizovanú verziu knihy Šesť stupňov. Samozrejme, rád som prijal, bola to vynikajúca činnosť počas lockdownu kvôli pandémii. Odporúčam knihu Šesť stupňov – posledné varovanie ako základný študijný materiál úplne pre každého, kto chce byť v obraze.

Tibor Paulen

S odstupom času si čoraz viac uvedomujem aké veľké šťastie som mal, že som prišiel na svet v tomto kúte sveta a v tomto čase. Celý svoj život som prežil v bezpečí a v blahobyte. Teraz nastal čas, kedy sa sám seba pýtam, ako azda mnohí v mojom veku, čo tu po nás ostane pre budúce generácie.

Klimatickou zmenou som sa ako témou nikdy nezaoberal. Vždy som mal všeobecný záujem o prírodu, životné prostredie a ich ochranu. Zdalo sa mi však málo pravdepodobné, že by človek svojou aktivitou mohol významne zasiahnuť do prírodných cyklov striedania teplých a chladných období. Správy o klimatickej zmene som vnímal skôr kriticky a reagoval som na ne hľadaním protiargumentov, ktoré mi dovolili byť „nad vecou“.

Pred niekoľkými rokmi nastala zmena. Manželka mi kúpila knihu Šesť stupňov od Marka Lynasa. Už úvod ma zaujal, tak som sa rozhodol , že si ju prečítam. Jej autor niekoľko rokov pred tým ako ju napísal, systematicky študoval všetky dostupné informácie k téme globálneho otepľovania. V knihe si všíma hlavne dôsledky. Čitateľsky atraktívnym spôsobom popísal situácie a udalosti, ktoré sa môžu začať v rôznych častiach sveta diať pri rôznej veľkosti oteplenia. Kapitoly sú zoradené od oteplenia od 1 do 6 aj preto sa to veľmi dobre číta. Táto kniha úplne zmenila môj postoj. Uvedomil som si, že bez ohľadu na to, čo je príčinou prebiehajúcich zmien, situácia v ktorej sa nachádzame je dramatická. Uveriteľnosť tomu, čo som čítal, dávala aj skutočnosť, že mnohé situácie ktoré boli v čase vydania knihy len predpoveďou, sa v čase môjho čítania už začínali diať. Po prečítaní knihy som začal robiť niečo podobné ako jej autor. Rozhodol som sa čítať články, ktoré boli uverejnené k tejto téme. Zistil som, že sa ich denne vo svetových médiách objaví niekoľko desiatok a že v nich nie je núdza o rôzne témy a odlišné názory. Počas troch rokov som prečítal stovky článkov.

Zistil som v nich, že situácia je oveľa vážnejšia v porovnaní s tým ako ju vníma väčšina obyvateľstva. Zároveň sa jedná o poriadne kontroverznú záležitosť, čo spôsobuje zablokovanie a nechuť ľudí ju naozaj riešiť. Táto téma v sebe obsahuje obrovský politický podtext, ktorý ju deformuje a odvádza lídrov od skutočnej podstaty problému. Navyše, riešenie klimatickej krízy je pod obrovským vplyvom rôznych lobistických skupín, hlavne z oblasti ekonomiky a hospodárstva, ktoré sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku v snahe uchovať, alebo vytvoriť si výhodné podmienky pre biznis.

Čo je pre mňa osobne veľmi dôležité, našiel som aj veľa povzbudivých informácií a presvedčenia o tom, že je stále obrovská šanca klimatickú krízu zastaviť, alebo výrazne pribrzdiť., Len treba začať konať hneď a neodkladať riešenie na neskôr.

Keď budete mať čas a chuť, možno tak ako ja zistíte, že dáva zmysel zamyslieť sa nad rizikami situácie, v ktorej sa náš spoločný svet nachádza. Že dáva zmysel začať robiť všetko pre to, aby naše deti a vnúčatá mohli niekedy potom, v budúcnosti, hovoriť o našom hrdinstve, ktoré pomohlo zachrániť prostredie pre ich život. Prostredie, o ktoré my práve teraz, naozaj, a nie len akože, a vo virtuálnej realite, prichádzame.