Vaši tútori pre zmenu podnebia

Konzultácie

Obráťte sa na nás v prípade, že potrebujete odborné informácie o zmene podnebia a súvisiacich témach

Poskytujeme konzultácie, tlačové správy, rozhovory a inú pomoc na tému zmeny podnebia. Vieme pomôcť aj so súvisiacimi témami: ekonomické otázky, svetová politika, adaptácia, zdravie a pod. Využite znalosti a prehľad  nášho odborníka so skúsenosťami so Svetovej banky, Národnej rady, komunálnej politiky, mimovládneho sektora a akademického prostredia.