O klimatickej kríze

Hra Simulovaný klimatický samit s EN-ROADS simulátorom

Vytvorte svoj vlastný plán ako obmedziť oteplenie podľa cieľov Parížskej dohody

Zúčastnite sa simulovaného mimoriadneho klimatického samitu.

Príde medzi vás generálny tajomník OSN, ktorý bude samit viesť.

Rozdeľte sa do skupiniek: Nové technológie, Konvenčná energia, Priemysel a obchod, Svetové vlády, Environmentálni aktivisti.

V jednotlivých vyjednávacích kolách navrhnite opatrenie na zníženie emisií. Môžete tiež zrušiť opatrenie, ktoré sa vám nepáči.

Na simulátori EN-ROADS overte vplyv opatrení na emisie a teplotu.

Podarí sa vám nakoniec obmedziť oteplenie pod 2°C alebo dokonca 1,5°C?

Simulovaný klimatický samit je vysoko komunikačná rolová hra. Oboznámi účastníkov s kľúčovými technológiami a politickými rozhodnutiami potrebnými na riešenie globálneho otepľovania. Pomocou simulačného modelu En-ROADS účastníci zistia dopad dohodnutých opatrení. Hra prebieha ako simulovaný mimoriadny klimatický samit organizovaný OSN. Úlohou samitu je vytvoriť konkrétny plán, ktorý obmedzí oteplenie podľa cieľov Parížskej dohody. Táto hra predstavuje zábavný spôsob, ako môžu veľké skupiny preskúmať riešenia zmeny podnebia a pochopiť, čo si naozaj vyžaduje táto globálna výzva.

 • Hra Simulovaný klimatický samit je určená pre skupiny.
 • Môže sa hrať aj online.
 • Moderátor pôsobí ako generálny tajomník OSN, ktorý zvolal samit.
 • Účastníci sú rozdelení do tímov, ktoré zastupujú rôzne rozhodujúce svetové skupiny priemyslu, vlády a
  občianskej spoločnosti, ktoré môžu ovplyvniť klimatické riešenia: Nové technológie, Konvenčná energia,
  Priemysel a obchod, Svetové vlády a Environmentálni aktivisti.
 • Hra prebieha v kolách. Po tom, ako tímy prediskutujú svoje herné stratégie, facilitátor moderátor vyzve
  každý tím, aby navrhol riešenie klímy, ktoré má byť zavedené.
 • Tieto akcie sú analyzované v reálnom čase na simulátorey En-ROADS , aby účastníci zistili vplyv opatrení na
  podnebie.
 • Hra sa hrá dovtedy, kým hráči nedosiahnu scenár s teplotou do 2 °C, alebo kým nevyprší čas.
 • Hra je ideálna pre skupiny 20-50 ľudí. Je navrhnutá tak, aby ju mohol hrať široký rozsah hráčov, od študentov
  stredných škôl a členov komunity po profesionálov z priemyslu a politikov. Najmenší počet hráčov je 6.
 • Hra zvyčajne trvá 2-4 hodiny.

Nedávna publikácia od Dr. Rooney-Varga z UMass Lowell ukazuje, že účasť v Simulovanom klimatickom samite zlepšuje vedomosti účastníkov o opatreniach potrebných na riešenie zmeny podnebia, zvyšuje osobné aj emocionálne zanietenie v problematike zmeny podnebia a účastníci získavajú pocit pripravenosti na riešenie globálneho otepľovania.

Rooney-Varga-Juliette

Juliette Nicole Rooney-Varga

Professor, Director

Nevyhovuje vám hra? Ponúkame niekoľko ďalších pútavých skupinových zážitkov – ako napríklad využite pracovný seminár s En-ROADS na dosiahnutie podobných výsledkov bez rolovej hry. Alebo využite asistované zadanie s En-ROADS, zdroj ideálny pre pedagógov a klimatických lídrov, ktorý využíva sprievodné video a pracovný hárok na oboznámenie so simulátorom En-ROADS a kľúčovými klimatické riešeniami.