Vaši tútori pre zmenu podnebia

Klimatický pracovný seminár s EN-ROADS simulátorom

Zistite, ktoré riešenia nám pomôžu zastaviť globálne otepľovanie

Navrhnite klimatické riešenia, ako je energetická účinnosť, spoplatnenie uhlíka, dane z fosílnych palív, zníženie odlesňovania a odstránenie oxidu uhličitého.

Sledujte vplyv na globálnu teplotu. Sledujte aj mnohé ďalšie dôsledky. O koľko stúpne hladina mora? O koľko stúpne cena energie?

Zistite, prečo niektoré riešenia fungujú a niektoré majú len veľmi malý vplyv. Napríklad prečo zalesňovanie nám pomôže len málo.

Zistite, či jestvuje jedno zázračné riešenie, ktoré by nás zachránilo.

Zistite vplyv opatrení na spravodlivosť, rovnosť.

Moderátor vás prevedie hľadaním klimatických riešení. Pomôže vám pochopiť ako sa ovplyvňujú ľudské aktivity a podnebie. Pomôže vám hľadať príčiny a súvislosti, ak sa vám nebude dariť dosiahnuť klimatické ciele.

Klimatický pracovný seminár pomáha vytvárať si komplexnú predstavu o riešeniach zmeny podnebia. Účastníci v interakcii s facilitátorom seminára testujú svoje návrhy na novátorskom simulačnom modely En-ROADS. Výsledná skúsenosť prináša nádej, otvára oči, je založená na vede, orientuje sa na akciu.

Klimatický pracovný seminár môže byť usporiadaný s osobnou účasťou alebo on-line. Materiály, školenia a simulácie sú zadarmo.

Na seminári účastníci navrhujú klimatické riešenia, ako je energetická účinnosť, spoplatnenie uhlíka, dane z fosílnych palív, zníženie odlesňovania a odstránenie oxidu uhličitého. Moderátor potom testuje tieto prístupy samostatne alebo ako balík v Simulátore klimatických riešení En-ROADS, takže účastníci môžu vidieť ich vplyv na globálnu teplotu a ďalšie dôsledky.

Seminár môže byť veľmi krátky alebo môže trvať pol dňa, a môže sa ho zúčastniť ľubovoľný počet ľudí. Avšak zdá sa, že seminár funguje najlepšie pre skupinu 10-30 ľudí, a ak trvá 60-90 minút.

Seminár bol usporiadaný pre:
Kongres USA
Energy Transition Forum v Londýne,
banka HSBC
Climate Action Network
GreenBiz 2020

Navštívte naše pravidelné online semináre

Klimatický seminár organizujeme aj v otvorenej online verzii, na ktorú môžete len jednoducho prísť v stanovenom čase, bez nutnosti predchádzajúceho prihlásenia alebo kontaktovania. Úplný plán pravidelných online klimatických seminárov a prihlasovacie údaje nájdete v Kalendár podujatí.

Najnovšie online semináre:

Žiadna udalosť nebola nájdená!