Vaši tútori pre zmenu podnebia

Zadania

Vyberte si zadanie na cvičenia o zmene podnebia

Naštudujte si nejakú časť o zmene podnebia

Preštudujte si nejakú časť z učebnice Ochrana klimatu. Svoje poznatky prezentujte spolužiakom krátkym diskusným príspevkom (3 minúty).

Druhým materiálom pre štúdium môže byť učebnica Zmeny klímy a moja budúcnosť.

Svoje poznatky zapíšte do myšlienkovej mapy.

Slovenskí politici

Analyzujte program strán z pohľadu meny podnebia.

Analyzujte klimaskeptický materiál 1

Nájdite problémy v Európskej klimatickej deklárácii.

Tu si pozrite ako deklaráciu predstavujú média.

Je možné sa nejako brániť?

Spočítajte si uhlíkovú stopu

Spočítajte si uhlíkovú stopu na stránke http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka.

Navrhnite nejaké opatrenia, ako by ste mohli znížiť svoju uhlíkovú stopu a vypočítajte o koľko by sa znížila vaša uhlíková stopa.

Analyzujte klimaskeptický materiál 2

Nájdite problémy v niektorých z článkov, ktoré boli zverejnené v časopise Zem a vek v decembri 2019.

Články sú kvôli ochrane autorských zaheslované. Heslo poskytneme priamo na vyučovaní výhradne len pre študijné účely.

Tu sú hlavné články: VaZ41-43 Nová Gretina tvár, VaZ36-39 Ekopanika, VaZ52-53 CO2 není hlavním vinníkem, VaZ44-45 Nie je dôvod na šírenie strachu

Tu sú ďalšie články z časopisu: VaZ47-49 Zabi sa zachrániš planétu, VaZ50-51 Belosi heterosexuáli a deti, VaZ54-57 Potrebujeme zmeniť civilizáciu, VaZ58-59 Tri novoveké postoje k prírode

Vypracujte propagačný materiál

Vypracujte propagačný materiál o zmene podnebia, ktorý by bolo možné rozdávať na diskusiách o zmene podnebia. Vypracujte nejakú malú časť. Materiál zverejnite v komentári.

Vypracujte prezentáciu pre základné školy

Vypracujte prezentáciu pre prednášku o zmene podnebia pre žiakov základných škôl, zvlášť pre 1. stupeň a 2. stupeň. Toto je rozsiahlejšia práca, stačí vypracovať úplne malú časť. Na vypracovanie použite nástroj pre myšlienkové mapy ako napríklad Freeplane.