Asistované zadanie s En-ROADS

Hĺbavé cvičenie pre študentov a klimatických lídrov

Asistované zadanie s En-ROADS vyzýva účastníkov, aby pomocou simulátora En-ROADS vytvorili scenár, ktorý úspešne rieši zmenu podnebia a zároveň zvážili dôsledky na hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť. Úloha Zadanie sa najčastejšie využíva v triedach, od strednej školy až po študentov postgraduálneho stupňa. Môže byť tiež upravené ako cvičenie pre neakademické prostredie. Zadanie je často pokračovaním po pracovnom seminári alebo hre na klimatický samit.

Ponúkame dve verzie zadania:

Krátka verzia: Odporúča sa ako kratšia úloha pre mladších študentov, alebo ak má byť dokončená ako cvičenie v triede.

Dlhá verzia: Odporúča sa pre pokročilejších študentov ako dlhší projekt na doma alebo ako tímový projekt.

Stiahnite si zadania v angličtine tu: The En-ROADS Guided Assignment. Privítame pomoc študentov pri preklade týchto materiálov do slovenčiny.

CIELE VZDELÁVANIA:

 1. Získať vedomosti o klimatickom systéme a riešeniach.
 2. Vypracovať osobnú víziu na riešenie zmeny podnebia, ktorá je odborne podložená.
 3. Tvorivo premýšľať o tom, ako riešiť zmenu podnebia a zároveň vyvážiť hospodárske, kapitálové a iné spoločenské súvislosti.

KROKY PEDAGÓGA:

Tu sú naše odporúčané kroky, ktoré vás môžu sprevádzať pri používaní zadania.

Príprava pedagóga

 1. (Ak ešte nepoznáte En-ROADS) strávte nejaký čas oboznámením sa so simulátorom En-ROADS, aby ste sa cítili pohodlne pri vedení svojich študentov. Odporúčame vám sledovať niektoré webináre v našej sérii Mastering En-ROADS. Niekoľko dobrých miest, kde začať:
  1. Webinár #1: En-ROADS 101
  2. Webináre #4 a 5: Simulator Dynamics časť 1 a 2
  3. Bonus: Otestujte si náš krátky cvičný test, aby si overili, že na vyššej úrovni rozumiete dynamike systému En-ROADS.
 2. Vyberte krátke alebo dlhé zadanie. V prípade potreby upravte zadanie pre svoju triedu.
 3. Pripravte si učebný plán a určite si hodnotiace kritéria.

Príprava študentov

Určite, aké poznatky potrebujete poskytnúť študentom pred tým, ako sa budú cítiť pripravení vypracovať zadanie s En-ROADS.

Poskytnite prehľad simulátora En-ROADS:

 1. Ukážte simulátor En-ROADS, alebo nechajte svojich študentov, aby si pozreli 20-minútové úvodné video.
 2. Prejdite si ukážkové akcie v simulátore a ukážte, ako sa pozrieť na rôzne grafy. Môžete použiť inštruktážne body „Test Actions in En-ROADS“, ktoré sa nachádzajú v príručke En-ROADS Workshop Facilitator’s Guide (strany 10 – 12).
 3. Ak majú študenti prístup k počítačom, dajte im odkaz na simulátor En-ROADS a požiadajte ich, aby začali experimentovať.
 4. Študentov alebo účastníkov môžete odkázať na stránku Welcome to the En-ROADS Guided Assignment, ktorá obsahuje všetky zdroje potrebné na vypracovanie asistovaného zadania.
 5. Popíšte ciele zadania.

Voliteľné a odporúčané, ak máte čas:

 1. Zahrajte si so svojimi študentami hru Simulovaný klimatický samit alebo usporiadajte pracovný seminár s En-ROADS pred tým, ako sa pustite do asistovaného zadania. Jedná sa o dve možnosti zábavných, interaktívnych aktivít, ktoré môžete pre svojich študentov usporiadať v triede. Hra na hranie rolí je obzvlášť užitočná pre študentov, aby lepšie pochopili mnohé záujmy zainteresovaných strán, o ktorých sa musí rokovať pri vytváraní globálneho plánu, ktorý sa zaoberá zmenou podnebia.
 2. Preberte so študentami súvisiace témy, ako je veda o klíme, udržateľnosť, energetické hospodárstvo alebo medzinárodná politika. Učitelia využívajú toto zadanie pri vyučovaní tém v súvisiacich oblastiach vedy, ekonómie alebo vlády.

Zadajte zadanie

 1. Je typické, že pri dlhej verziu dostanú študenti aspoň jeden týždeň na vypracovanie.
 2. Zadanie môžu študenti vypracovať v skupine alebo jednotlivo.
 3. Môžete požiadať študentov, aby prezentovali svoje výsledky vo forme videa (pozrite sa na tento príklad!) .
 4. Buďte nápomocní svojim študentom, ak majú otázky týkajúce sa zadania.

Doplňte zadanie nasledovnými aktivitami

 1. Po vypracovaní zadania môžu študenti prezentovať svoje scenáre navzájom. Môžu diskutovať o svojich rôznych prístupoch a otázkach.
 2. Môžete si vybrať, že zorganizujete formálnejšiu prezentáciu alebo súťaž, v ktorej tímy prezentujú svoj návrh. Tu je video zo študentskej súťaže na Stanfordskej univerzite.