Vaši tútori pre zmenu podnebia

Vypúšťame „len“ 10% emisií skleníkový plynov. Znamená to, že nemusíme nič robiť?

Pozrite si blogy: Vypúšťame „len“ 10% emisií skleníkový plynov. Znamená to, že nemusíme nič robiť? Časť 1. Vypúšťame „len“ 10% emisií skleníkový plynov. Znamená to, že nemusíme nič robiť? Časť 2. Len obnoviteľné zdroje energie nás nezachránia pred prílišným oteplením