Vaši tútori pre zmenu podnebia

Film Klimatická chyba

Tu je film Klimatická chyba, ktorý spochybňuje vplyv skleníkových plynov vypúšťaných ľudskou aktivitou na globálne otepľovanie: https://www.povodne.sk/index.php/sk/dokumentarne-filmy-dokumentary-films. Sú podľa vás informácie v tomto filme správne?

Prečítajte si vyjadrenia Gavina Schmidta

Pán Schmidt, riaditeľ Goddardovho inštitútu pre výskum vesmíru v NASA odpovedal mejlom na moje otázky. Poprel tvrdenia uvedené vo filme Klimatická chyba. Pozrite tu:

 

Spochybňuje NASA globálne otepľovanie spôsobené vypúšťaním skleníkových plynov?

Tu je prepis komentáru zo začiatku filmu. Je pre vás zrozumiteľný? Sú uvedené tvrdenia v poriadku?

Vžitá predstava, že za otepľovaním Zeme a za zmenou klímy sú len emisie oxidu uhličitého, je mylná. Potvrdzuje to aj posledná štúdia NASA, ktorú v decembri 2015 zverejnil Goddardov inštitút. Oxid uhličitý je rovnomerne prítomný nad celým zemským povrchom bez ohľadu na to, kde bol vypustený a teda spôsobuje rovnakú teplotnú odozvu všade.  

Inštitút vypočítal vplyv viacerých klimatických faktorov na zmenu teploty. Na jednotlivé počítačové simulácie boli použité údaje z rokov 1850 až 2005. Svojimi slovami to potvrdzuje aj klimatológ Gavin Schmidt, riaditeľ Goddardovho inštitútu: „Väčšina vedeckých štúdií nezohľadňuje regionálny aspekt vplyvu klimatických faktorov na globálnu zmenu klímy. Údaje o množstve aerosólov v jednotlivých častiach planéty dlhodobo neexistovali. Tieto údaje máme k dispozícii necelých 10 rokov.“

Klimatologička Kate Marvelová uvádza, že aerosóly, ktoré vznikajú najmä nad severnou pologuľou spaľovaním fosílnych palív, atmosféru ochladzujú, keďže odrážajú slnečné lúče späť do vesmíru. K týmto ochladeniam dochádza len lokálne. Vedkyňa jedným dychom dodáva, že práve na severnej pologuli je viac pevniny , ktorá oveľa citlivejšie reaguje na atmosférické zmeny.

Z toho jasne vyplýva, že ak na severnej pologuli dochádza k extrémnym teplotným javom, ich príčinu treba hľadať inde, najmä v ľudskej činnosti, ktorou je pevnina pozmeňovaná, napríklad odlesňovaním, či novými spôsobmi obrábania pôdy.

Aj táto štúdia NASA potvrdzuje, že pevniny sú dlhodobo prehliadaným faktorom, ktorý zasahuje do celkového otepľovania planéty a negatívneho vývoja klimatickej zmeny.

Vysušovanie krajiny

V ďalšej časti autor vypočítava nakoľko je pozmenená krajina utláčaním pôdy. Spočítal, že takto je poškodených je 65% povrchu Slovenska. Vraj je to podobne aj inde vo svete. Sú to pre vás dostatočné argumenty?

O čom sa presne píše v štúdii NASA

Tu je tlačová správa NASA k štúdii, o ktorej sa zmieňuje film Klimatická chyba: Examination of Earth’s Recent History Key to Predicting Global Temperatures

V štúdii sa presnejšie zohľadňuje chladiaci vplyv rôznych aerosólov (napr. zo spaľovania uhlia). Preto bol dovtedy tento vplyv podcenený pri určení teplotnej citlivosti zemskej atmosféry – krátkodobej TCR a dlhodobej ECS. Po ich presnom započítaní sa v štúdii zistilo, že skleníkové plyny majú väčší otepľovací účinok. To je presne protiklad toho, čo tvrdí Vaľo vo svojom filme.

V tlačovej správe NASA je ešte citovaný Gavin Schmidt: Ak systematicky podceňujte to, aká by bola zmena spôsobená skleníkovými plynmi, potom systematicky podceňujete, čo sa bude diať v budúcnosti, keď budú skleníkové plyny zďaleka dominantným faktorom ovplyvňujúcim klímu. Toto bohužiaľ zabudol Vaľo vo svojom filme Klimatická chyba uviesť.

Tu je spomínaná štúdia: Implications for climate sensitivity from the response to individual forcings

A tu sú odborné argumenty, v čom sa mýlia dezinterpretátori tejto štúdie: Did a NASA Study Conclude That Burning Fossil Fuels Cools the Planet?

O autorovi filmu

Autor filmu: https://www.floods.sk/en/108-stefan-valo, https://www.floods.sk/index.php/en/contact-stefan-valo

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *