O klimatickej kríze

Hra Simulovaný klimatický samit s EN-ROADS simulátorom

Vytvorte konkrétny plán, ktorý obmedzí oteplenie podľa cieľov Parížskej dohody.

 • komunikácia
 • spolupráca
 • zábava
 • vzdelávanie
 • študenti
 • politici
 • profesionáli z priemyslu
 • skupiny 20-50 ľudí, aspoň 6
 • 2-4 hodiny
 • aj online

Zúčastnite sa simulovaného mimoriadneho klimatického samitu organizovaného OSN.
Príde medzi vás generálny tajomník OSN, ktorý bude samit viesť.
Rozdeľte sa do skupiniek a presadzujte svoje záujmy:
Nové technológie, Konvenčná energia, Priemysel a obchod, Svetové vlády a Environmentálni aktivisti.
V jednotlivých vyjednávacích kolách navrhnite opatrenie na zníženie emisií alebo zrušte opatrenie, ktoré sa vám nepáči.
Na simulátori EN_ROADS overte vplyv opatrení na emisie a teplotu.
Podarí sa vám nakoniec obmedziť oteplenie pod 2°C alebo dokonca 1,5°C?

Simulovaný klimatický samit je vysoko komunikačná rolová hra. Oboznámi účastníkov s kľúčovými
technológiami a politickými rozhodnutiami potrebnými na riešenie globálneho otepľovania. Pomocou
simulačného modelu En-ROADS účastníci zistia dopad dohodnutých opatrení. Hra prebieha ako
simulovaný mimoriadny klimatický samit organizovaný OSN. Úlohou samitu je vytvoriť konkrétny plán, ktorý
obmedzí oteplenie podľa cieľov Parížskej dohody. Táto hra predstavuje zábavný spôsob, ako môžu veľké
skupiny preskúmať riešenia zmeny podnebia a pochopiť, čo si naozaj vyžaduje táto globálna výzva.

 • Hra Simulovaný klimatický samit je určená pre skupiny.
 • Môže sa hrať aj online.
 • Moderátor pôsobí ako generálny tajomník OSN, ktorý zvolal samit.
 • Účastníci sú rozdelení do tímov, ktoré zastupujú rôzne rozhodujúce svetové skupiny priemyslu, vlády a
  občianskej spoločnosti, ktoré môžu ovplyvniť klimatické riešenia: Nové technológie, Konvenčná energia,
  Priemysel a obchod, Svetové vlády a Environmentálni aktivisti.
 • Hra prebieha v kolách. Po tom, ako tímy prediskutujú svoje herné stratégie, facilitátor moderátor vyzve
  každý tím, aby navrhol riešenie klímy, ktoré má byť zavedené.
 • Tieto akcie sú analyzované v reálnom čase na simulátorey En-ROADS , aby účastníci zistili vplyv opatrení na
  podnebie.
 • Hra sa hrá dovtedy, kým hráči nedosiahnu scenár s teplotou do 2 °C, alebo kým nevyprší čas.
 • Hra je ideálna pre skupiny 20-50 ľudí. Je navrhnutá tak, aby ju mohol hrať široký rozsah hráčov, od študentov
  stredných škôl a členov komunity po profesionálov z priemyslu a politikov. Najmenší počet hráčov je 6.
 • Hra zvyčajne trvá 2-4 hodiny.

Nevyhovuje vám hra? Ponúkame niekoľko ďalších pútavých skupinových zážitkov – ako napríklad
pracovný seminár s En-ROADSklimatický seminár s En-ROADS môžete využiť na dosiahnutie podobných
výsledkov bez rolovej hry. Alebo využite asistované zadanie s En-ROADS, zdroj ideálny pre pedagógov
a klimatických lídrov, ktorý využíva sprievodné video a pracovný hárok na oboznámenie so simulátorom
En-ROADS a kľúčovými klimatické riešeniami.