O klimatickej kríze

Hry a semináre s EN_ROADS simulátorom

Vyberte si z našej ponuky aktivít, ktoré využívajú simulátor EN_ROADS. Využiť môžete hru, seminár a zadania na samostatnú prácu.

Aktivity môžu prebiehať u vás osobne alebo online.

Aktivity sú vhodné pre stredoškolákov, vysokoškolákov a všetkých dospelých. V prípade záujme môžeme porozmýšľať aj o vhodnej činnosti pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Simulátor EN-ROADS je vedecký simulátor, ktorý pochopiteľným spôsobom ukazuje dopady rôznych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov.

Vyberte si niektorú z činností: